PSIHOTERAPIJA DECE I ADOLESCENATA

Deca, kao i odrasli, mogu imati različite probleme i patnju. Simptomi te patnje često se manifestuju kroz “zabrinjavajuće” ponašanje: strahove, preteranu stidljivost, noćne more, agresivnost, neočekivane probleme u školi… Uzroci takvog ponašanja nalaze se na nivoima dubljim od ponašajnog.
Dečji psihoterapeut  obučen je da posmatra taj “dublji nivo ”- unutrašnji svet deteta, način na koji dete komunicira doživljaj sebe i drugih, svet njegovih osećanja i razmišljanja.
U sigurnom okruženju  kroz igru, crtež, fantaziju, odigravanje (glumu) dete/adolescent sa terapeutom  istražuje, razumeva, a potom i integriše teška osećanja koja ga preplavljuju kao što su strah, tuga, ljutnja, stid, anksioznost, zbunjenost u vezi sa sobom i drugima.

Psihoterapija pomaže kod:

 • Zastoja u socijalnom i emocionalnom razvoju
 • Posledica zlostavljanja
 • Posledica traume i gubitaka
 • Problema agresije i nasilja, napada besa
 • Problema preteranog povlačenja  
 • Problema stalne zabrinutosti i opsesivnih misli i radnji, tikova
 • Problema preteranog vezivanja
 • Problema noćnog mokrenja
 • Problema  noćnih strahova i strahova uopšte
 • Depresivnosti
 • Poremećaja ishrane
 • Konfuzije identiteta
 • Nošenja sa hroničnom bolešću

Dužina terapije zavisi od težine i složenosti problema.

Psihoterapija dece i adolescenata često podrazumeva uključivanje roditelja u terapijski proces.