Grupna terapija

Šta je grupna terapija?

Grupna terapija je forma psihoterapije u kojoj svaki učesnik ima mogućnost da bude u interakciji sa terapeutom i ostalim članovima grupe.
Broj članova grupe može bit različit, od sasvim malih grupa (npr. 5), do velikih (20 ili više).
Ritam susreta grupe, takođe, varira: jednom nedeljno (po 2-4 sata), jednom mesečno (jedan ceo ili dva dana) ili tzv. workshop forma (3-5 dana).

Zašto grupna terapija? U čemu je njena lekovitost?

Terapijska grupa je sigurno mesto u kojem svaki pojedinac može iskreno istraživati način svog bivanja u svetu, način na koji učestvuje u različitim socijalnim interakcijama, način na koji odustaje od sebe ("potčinjava se") ili zanemaruje druge, stvara preteranu ili premalu distancu između sebe i drugih...
U grupi se otvaraju i prorađuju  teme intimnosti, poverenja, samopoštovanja…

Neki istraživači, sabirajući rezultate svojih istraživanja, govore o tome šta je posebno lekovito u grupnom terapijskom radu:

  • pobuđivanje nade
  • pobuđivanje osećaja pripadnosti
  • doživljaj zadovoljstva davanja i primanja ( kontakta i razmene)
  • učenje i usavršavanje veština komunikacije
  • katarza i nesputano izražavanje emocija prema drugima, itd.