COUCHING& COUNSALTNIG

(Ciljani, ka rezultatima usmereni razgovori)

Koučing je visoko specijalizovana primena psihoterapijskih veština koja rezultira poboljšanjem učinka u poslu nekog pojedinca i njegove organizacije.
Ovaj kooperativni odnos je kratkoročan i veoma praktičan, usmeren na konkretne i aktuelne probleme, npr.:

  • Osoba može imati jaku tremu u situaciji javnog nastupa, a posao joj je prezentacija
  • Osoba je postala šef odeljenja zbog svojih opštih i stručnih kvaliteta, ali se oseća loše kada je u situaciji da naređuje, ili donosi odluke
  • Osoba već duže vreme oseća umor, ima problem da nauči nove stvari, zaboravlja itd., a u pozadini je iscrpljenost organizma usled svakodnevnog stresa
  • Osoba je na poslu 24 sata dnevno, donosi posao kući, tj. ne može da prestane da misli na posao
  • Osoba je izgubila zainteresovanost za svoj posao


Koučing i konsalting se ne radi samo sa pojedincima, već i sa timom ili celom organizacijom.
Tako organizacije mogu zatražiti  usluge  kada su  u nekom procesu promene, u krizi, kada su loši međuljudski odnosi, kada postoje aktuelni sukobi  između rukovodstva i zaposlenih, ili prosto kada žele da unaprede svoj način funkcionisanja (tim bilding).

Iskustva onih  koji su prošli kroz koučing i konsalting govore o njihovoj većoj organizovanosti, fokusiranosti i orijentisanosti na budućnost. Osoblje je više motivisano, biznis  se unapređuje, klima u organizaciji je bolja.